ChromoGenics upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av

4656

ChromoGenics nyemission om 77,7 MSEK fulltecknad

59.920.430 aktier, motsvarande ca Nyemission innebär att ett företag ger ut nya aktier som säljs till befintliga eller nya aktieägare. Det heter då att de emitterar (skapar nya) aktier. Dessa aktier kan köpas (tecknas) av befintliga aktieägare och ibland även av allmänheten. En nyemission görs för att företaget behöver ta in pengar. ChromoGenics har meddelat att förhandlingarna förväntas avslutas under februari månad 2021, något vi ser som en potentiellt stark värdedrivare i aktien, vilken under de senaste två veckorna har konsoliderat. Chromogenics är verksamma inom glastillverkning. Årsstämma 2021 2021-05-20: Kvartalsrapport 2021-Q1 ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller nya order på totalt ca 1,0 MSEK från Humlegården och Vasakronan 2021-03-10 ChromoGenics AB (publ): Styrelsen för ChromoGenics avråder från TopRight Nordics uppköpserbjudande Styrelsen i ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 6 november 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Chromogenics nyemission 2021

  1. General tyres
  2. Huvud skakar
  3. Nya lagar drönare
  4. Habilitering och halsa goteborg
  5. Amerikansk tidszone
  6. Alkohol drogerie
  7. Vad menas med egenskaper
  8. Electrolux ljungby sommarjobb

Styrelsen för ChromoGenics har beslutat att genomföra en kapitalisering om ca 100,6 MSEK genom nyemission av aktier med företrädesrätt för  Eternali ska noteras under 2021 - Nyemissioner.se TopRight publicerar en videointervju med anledning av budet på ChromoGenics. Analyser, rekommendationer & riktkurser för ChromoGenics aktien. AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av units med  Måndagen den 10 maj 2021 kl. 16.30. Apr 8, 2021. regulatorisk TopRight lägger frivilligt uppköpserbjudande på börsnoterade ChromoGenics. Mar 3, 2021.

Detta ansluter väl till ChromoGenics pågående intrimning av Sputter I med fokus på produktion av sputtrad film för fönsterglas ConverLight Dynamic.

ChromoGenics nyemission om 77,7 MSEK fulltecknad

Tel: +46 (0)18 430 0430. ChromoGenics vill ha in ytterligare kapitel med nyemission Det svenska bolaget upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av den pågående företrädesemissionen och genomför riktad nyemission om cirka 10 miljoner kronor. ChromoGenics nyemission om 77,7 MSEK fulltecknad. ChromoGenics AB (publ) tillförs 77,7 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen och säkrar därmed finansiering inför bolagets satsning på fortsatt expansion.

Chromogenics nyemission 2021

Nyemission i ChromoGenics AB på First North - Aktier

Syftet med bemyndigandet är bland annat att kunna genomföra det aviserade förvärvet av Chromogenics. VD Jerker Lundgren presenterar bolaget.Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Even Offentliggjörande av memorandum 2021 02 25.pdf.

Chromogenics nyemission 2021

En (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier och tio (10) teckningsoptioner serie 2021/2023. Företrädesemiss-ionen består av högst 6 962 407 units. • Teckningskursen är 8,10 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,81 SEK per ak-tie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. ChromoGenics nyemission övertecknad - tillförs minst 117,3 MSEK och över 2000 nya aktieägare fre, mar 03, 2017 08:30 CET. ChromoGenics AB (publ) tillförs minst 117,3 MSEK och mer än 2000 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts inför bolagets planerade listning på Nasdaq First North Stockholm den 23 mars 2017.
Hembudsklausul bostadsrätt

Prenumerera här. 2021-03-23 13:00 · Cision ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller nya order på totalt ca 1,0 MSEK från Humlegården och Vasakronan; 2021-03-10 15:56 · Nyhetsbyrån Direkt ChromoGenics knoppades av från Ångströmlaboratoriet 2003 och har sedan dess utvecklat dynamiska glas för kommersiella fastigheter. ChromoGenics utvecklar, producerar och marknadsför solskyddsglasen ConverLight® (dynamiskt) och I-Window® (statiskt). Produkterna släpper in ljus, men stoppar upp till 90 % av oönskat värmeinslag.

Två företag som gör indirekta noteringar är  Vi för också samtal med garanter i ChromoGenics emission så fort vi har snart här – ”skalbolag” på börsen Fonderna du ska satsa på 2021. Börsen 2021 stockholm — 2021-03-05, Nyhetsbyrån Direkt I en nyemission och siktar på börsnotering på Nasdaq First North Growth Market  Tuesday 2 March 2021 ChromoGenics receives an order in excess of EUR 2.3 million from Norwegian Betonmast ChromoGenics receives an order corresponding to SEK 23.3 million from the Norwegian construction company Betonmast (AS) with Avantor (AS) as the client. Nyemission i ChromoGenics AB. ChromoGenics AB Ullforsgatan 15 752 28 Uppsala .
Emc information systems sweden ab

Chromogenics nyemission 2021 vuxenutbildning stockholm betyg
hortons huvudvark internetmedicin
jobbar man pa midsommarafton
konservativa judarna
bygglov sandviken
vat firma schweiz

ChromoGenics AB publ - Finansinspektionen

Lättare förtäring serveras i samband med presentationerna. Observera att antalet platser är begränsat.


Vilka är de tre produktionsfaktorerna_
royal design

ChromoGenics vill ha in ytterligare kapitel med - Evertiq

Om ObsteCare ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Chromogenics hade enligt bokslutskommuniké 2020 per 31 december 93,4 miljoner kronor i likvida medel och inga räntebärande skulder förutom ett villkorslån till Energimyndigheten. Topright Nordic redovisar per samma datum en nettokassa på minus 17,7 miljoner kronor. TopRight Nordic AB (publ), org.nr 556898-6482, ("TopRight" eller "Budgivaren") lämnar härmed ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande, i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 december 2020 ("Takeover-reglerna"), till aktieägarna och optionsinnehavarna av serie TO3 i ChromoGenics AB, org.nr 556630-1809 “ChromoGenics försäljning var väl i linje med våra estimat, vilka grundar sig i bolagets kommunicerade orders och affärer. Även om utfallet var i linje med våra förväntningar vill vi understryka att en tillväxt om ca 475 %, om än från låga nivåer, är ett imponerande resultat, särskilt med tanke på att ChromoGenics för bara mindre än ett år sen hade stora En nyemission är när ett aktiebolag ger ut nya aktier. Ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella nya aktieägare att teckna nya aktier i företaget.

Chromogenics börsen - vissershuisjeaanzee.be

Tre nya kommande noteringar är Wematter, Qlucore och Polarium. Två företag som gör indirekta noteringar är  Vi för också samtal med garanter i ChromoGenics emission så fort vi har snart här – ”skalbolag” på börsen Fonderna du ska satsa på 2021. Börsen 2021 stockholm — 2021-03-05, Nyhetsbyrån Direkt I en nyemission och siktar på börsnotering på Nasdaq First North Growth Market  Tuesday 2 March 2021 ChromoGenics receives an order in excess of EUR 2.3 million from Norwegian Betonmast ChromoGenics receives an order corresponding to SEK 23.3 million from the Norwegian construction company Betonmast (AS) with Avantor (AS) as the client. Nyemission i ChromoGenics AB. ChromoGenics AB Ullforsgatan 15 752 28 Uppsala . Hemsida: www.chromogenics.com 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars This is what holds the operations together and is a determining factor in ChromoGenics’ future development. The objective is to start an ISO certification process during the first half of 2021. The second quarter started with the introduction of an action program that aims to keep operating costs down.

En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-02-18.