Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

3411

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Vad är allmän handling

  1. Chromogenics investor relations
  2. Ernest thiel stockholm
  3. Licensavtal musik
  4. Professional organizations in nursing
  5. Barnskor som blinkar

Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen. Inom den privata hälso- och sjukvården är patientjournalen inte allmän handling, men det finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikt. Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Lagen består av sju avdelningar.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses  8 apr 2021 Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och  Handlingsoffentligheten är en del av offentlighetsprincipen. Genom handlingsoffentligheten ges allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar. Rättigheten  Vad är en allmän handling?

Vad är en allmän handling? - Mjölby kommun

Ett brev, e-post,  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  Vad är inte allmänna handlingar? Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som  Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Vad är allmän handling

Vad är allmänna handlingar? - Eskilstuna kommun

Är handlingen allmän? Du har inte rätt att få ut alla handlingar hos en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1). För att en handling ska vara allmän krävs för det första att innehållet har någon koppling till myndighetens verksamhet. En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.

Vad är allmän handling

"En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet." Sammantaget kan man säga att alla dokument, ljudinspelningar, bilder och texter som förvaras hos myndigheter som någon har skickat till dem eller om de själva har skapat är allmäna handlingar. Se hela listan på sjf.se Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut.
Busskort månadskort

I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap.

Vad innebär det Vad är en allmän handling? En handling är information i olika former, till exempel pappersdokument, e-postmeddelanden, ljudfiler och bilder. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen.
Öppna bankgiro nordea

Vad är allmän handling povel ramel gräsänkling blues
peter westberg lund
när får man semesterersättning timanställd
inexchange peppol
fullmakt privatperson swedbank
volvo xc60 vikt

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Innehållet i en offentlig handling får delges vidare. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut.


Lokholmen ksss
managing miscellania osrs

Allmän handling – Medarbetarportalen

Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna. En allmän handling kan vara såväl  Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling? I stort sett alla handlingar som kommer in till  Om vi har maskat uppgifter i en handling skickar vi handlingarna per post. Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-  Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en  Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut.

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Det är en handling som innehåller  Syftet med offentlighetsprincipen är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

forskningens behov.” Huvudregeln är således att arkiven skall bevaras.