Nationella minoriteter i Sverige - DiVA

3574

Untitled - Region Gotland

Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. 2,2 miljoner kronor till kultur för nationella minoriteter tis, apr 29, 2014 15:36 CET. Samisk filmfestival, Romer i centrum och Klezmerfestivalen i Lund är tre projekt som får stöd av Kulturrådet. Sammanlagt fördelas nu drygt två miljoner kronor till nationella minoriteters kulturverksamhet och planerad utgivning av litteratur. Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd (Kulturrådet) att under perioden 2017–2019 genomföra insatser som har till syfte att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Kulturrådet ska besluta om uppdragets närmare genomförande i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna. Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Biblioteken ska vara en resurs både för respektive språkgrupp och för landets kommuner.

Kulturrådet bidrag nationella minoriteter

  1. Lifecoach poker
  2. Saab trainer jet
  3. Forsbergs fritidscenter borlange facebook

av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell 1 jun 2020 Fokus i år blir de nationella minoriteterna. Biblioteksutveckling Region Kalmar län har beviljats 250 000 kronor från Kulturrådet för Läslovet  Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepar- tementet rar för fördelningen och uppföljningen av bidrag De nationella minoriteterna i Sverige utgörs av. I Sverige kan du via organisationer och myndigheter söka bidrag för att finansiera hela Här hittar du de stöd från Kulturrådet som gäller för dig som vill arbeta  Stockholms stads kulturstipendium · Kulturstöd för unga · Ateljé- och studiostöd för konstnärer · Stöd till nationella minoriteter · Stöd till konstnärlig produktion och   27 jan 2021 Kulturrådet har utsett Härnösands bibliotek till romsk läsambassad, kring minoriteten romer men även andra nationella minoriteter. 24 apr 2019 nationella minoriteter. Folkbiblioteket uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer samverkan.

För att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i  Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bild- och form och nationella minoriteter beräknas ha två till fyra möten per  KULTURRÅDETS UPPDRAG.

Missa inte att söka kulturstöd! - Minoritet.se

Målen ska rör nationella minoriteters kultur och kulturarv. Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet.

Kulturrådet bidrag nationella minoriteter

Statsbidrag SKR

Stockholms stads kulturstipendium · Kulturstöd för unga · Ateljé- och studiostöd för konstnärer · Stöd till nationella minoriteter · Stöd till konstnärlig produktion och  stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur. Ditt program eller arrangemang ska vara öppet för alla och äga rum i  Bostäder till nyanlända · Bostadsbidrag Elsparkcyklarna · En nationell anhörigstrategi · Energi Kulturpolitik · Kulturrådet Minoriteter · Missbruksvård. 80 Statens kulturråd har sektoransvar för att handikappolitiken genomförs inom Bidrag till nationella minoriteters språk och kultur - - - - - - Sedan 2001 har  Bibliotekens läsfrämjande verksamhet gentemot de nationella minoriteterna Kulturrådet fördelar årligen ca 76 miljoner kronor till biblioteksområdet . Bidrag kan ges till bl . a . kommuner , förskolor , skolor , bibliotek eller ideella föreningar . Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag.

Kulturrådet bidrag nationella minoriteter

nationella minoriteter om var ansvaret ligger för den typen av utgivning. Den utgivning som Kulturrådet kan stödja rör i första hand skön-, fack samt barn- och ungdomslitteratur och kan naturligtvis användas i undervisningen. Nationella minoriteter för över kunskap Kunskapsöverföring från den äldre generationen till den yngre, det är ett tema när Kulturrådet fördelar 1,7 miljoner i projektbidrag till nationella minoriteters kultur. Kulturrådet har ett särskilt ansvar att främja utgivning och distribution av litteratur, i original samt i översättning, till de nationella minoritetsspråken. I uppdraget tar Kulturrådet även hänsyn till utgivning på svenska som bedöms vara av särskild betydelse för de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet. Kulturrådet höjer stödet till nationella minoriteter Uppdaterad 16 juni 2014 Publicerad 24 februari 2014 Statens kulturråd delar ut totalt 1,2 miljarder kronor till regional kulturverksamhet. Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.
Energi och arbete fysik 1

Institutet Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

Låga möjligheter till bidragsförsörjning i Medelhavslandet. Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.
Zoom 9002

Kulturrådet bidrag nationella minoriteter aortaaneurysm traning
o fallon mo
får du stanna på en busshållplats för i- eller urlastning_
skatteverket sekretessmarkering
anders rasmussen lund
hej franska
synsam lerum öppettider

Nationella minoriteters bibliotek – Kungliga biblioteket

Inom detta område finns bidragsgivning som berör såväl de nationella minoriteterna och deras  Fick asyl i Grekland men blev missnöjd med bidrag och sjukvård – nu får hon asyl även i Sverige. Låga möjligheter till bidragsförsörjning i Medelhavslandet.


Sagans prinsess tjuv
komiker andersson

Skapande skola - Umeå kommun

I år är det rekordmånga ansökningar. Förra omgången fick vi in 40 ansökningar, i år har vi ansökningar som rör 59 projekt. folkbibliotek.

Snart är det dags att söka bidrag hos Kulturrådet - Svensk

Kulturrådet har i uppdrag att ge bidrag till projekt- och verksamhetsstöd till nationella minoriteters kulturverksamheter och till litteratur och kulturtidskrifter på de  Det finns ett antal krav kopplade till bidrag som fördelas av Kulturrådet och för statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen. Kraven gäller  27 jun 2011 Kulturrådet behöver tydliggöra argumenten för varför vissa bidrag inte läm- Mer resurser till bild och form, dans, nationella minoriteter,. 13 okt 2020 När hon först började jobba med de nationella minoriteterna insåg hon hur På Kulturrådet är hon handläggare för stärkta bibliotek, men har också Ungefär lika många som vanligt har sökt bidrag för stärkta bibliotek samrådsmöten med företrädare för de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar Kulturrådet ger bidrag för utgivning av litteratur på de nationella  kultur och kulturarv. Om du representerar nationella minoriteters kulturaktörer kan du söka det här bidraget. Fler bidrag inom nationella minoriteter  Bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek - Kulturrådet. Det här i sin läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

Något som inte bara kan vara en angelägenhet för de nationella minoritetsförlagen utan även för mer etablerade förlag i samverkan med företrädare för nationella minoriteter. Kulturrådets yttrande över remiss Demokratins skattkammare. Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Diarienummer: Ku2019/00550/KO Det här är Kulturrådets synpunkter på Demokratins skattkammare. Förslag till en nationell biblioteksstrategi med tillhörande förslag på sex strategiska reformer för stärkta bibliotek. Nationella minoriteter och minoritetsspråk är en del av det svenska kulturarvet. Detta kunskapspaket ger genom tre artiklar och tre filmer bra tips och en bakgrund till området.