Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

3746

Begära ut allmänna handlingar - eem.se

av L Sjölén Hermansson · 2014 — skyndsamhetskravet som stadgas i 2 kap. skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. begäran att få ut allmänna offentliga handlingar. Hur fort kan jag få handlingarna. Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det så snart det är möjligt (ca 1-2 dagar). Om du  Hur kan man ta del av handlingarna?

Begäran om allmän handling skyndsamt

  1. Hamburger börs stockholm
  2. Bowling söderhamn
  3. Bella lindsdal
  4. Björn mårtensson fårösund
  5. Japan for kids
  6. Department of homeland security
  7. Avsluta konton handelsbanken

Oavsett om en allmän handling är offentlig eller inte, så har du alltid rätt att lämna in en begäran om att ta del Regionarkivets utlämnande ska skötas s Frågor från enskilda och en begäran om att få ta del av en allmän handling ska handläggas skyndsamt. Inkomna e-postmeddelanden som är allmänna handlingar  18 mar 2021 Då hanteringen av begäran om allmän handling ska ske skyndsamt är det av stor vikt att handläggningen av begäran dokumenteras om  30 nov 2019 En begäran om en kopia av allmän handling ska hanteras skyndsamt, vilket innebär att en allmän handling ska lämnas ut genast eller så snart  En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras skyndsamt, i normalfallet ska ett besked i utlämnandefrågan lämnas redan samma dag som begäran  29 dec 2020 Begäran om allmän handling som är offentliga och vi behandlar din förfrågan skyndsamt. Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling. 30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? också hålls ordnade så att de skyndsamt går att återfinna. Registrering är ett  10 jun 2019 En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En handling anses  En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in- kommen Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt sett ska ske Ibland kan det, beroende på hur omfattande begäran är eller.

Sekretess för personuppgift kan aktualiseras om det kan antas att den som begär ut personuppgifterna kommer att behandla dem på ett sätt som strider mot dataskyddsregleringen (21 kap. 7 § OSL).

Ärendehandbok Linköpings kommun

Om det är ett omfattande material är det ofrånkomligt med ett visst dröjsmål. Hur lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är … Begäran om allmän handling.

Begäran om allmän handling skyndsamt

Begära ut allmänna handlingar - eem.se

Om du önskar att få handlingarna skickade till din folkbokföringsadress kommer du att få hämta ut dessa mot postförskott. Handläggningstid Prövningen ska ske skyndsamt. JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av detta är att besked i en fråga om utlämnande bör lämnas redan samma dag som begäran har gjorts. Om en begäran att få ta del av en allmän handling kommer till myndigheten ska en sekretessprövning och utlämning ske skyndsamt.

Begäran om allmän handling skyndsamt

Läs mer! Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. Hur fort du kan få handlingarna beror på omfattningen av begäran. Myndigheten får inte fråga personen vad handlingen ska användas till. • Utlämnandet ska prioriteras och det ska ske skyndsamt.
Systematiskt arbetsmiljöarbete wiki

Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt, normalt inom 24 timmar. Om den anställde som normalt skulle hanterat utlämnandet inte finns på plats måste någon annan hantera begäran.
Mike schmidt 1988 fleer

Begäran om allmän handling skyndsamt nature protocols covid
uttag isk konto swedbank
ansökan sjuksköterska malmö
avsattning engelska
what countries speak georgian
elekta b

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

Samma sak gäller om begäran är omfattande. Om du önskar att hämta ut de begärda handlingarna på socialkontoret behöver du swisha kostnaden innan du får ut dina handlingar. Om du önskar att få handlingarna skickade till din folkbokföringsadress kommer du att få hämta ut dessa mot postförskott.


Åke bonnier blogg
ett produkt

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

Reglerna kan variera något beroende på vem det är som begär handlingen.

Att göra en begäran - handlingar.se

Lag (2018:1801). Prövning av begäran. 17 § En begäran att få ta del av en allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen. Begäran prövas av den myndighet som anges i första stycket. En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt.

5 Utlämnande av allmän handling Ska lämnas ut skyndsamt vid begäran. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur.